Over ons

Revalidatiecentrum Haaglanden is een focuskliniek gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met SOLK met als specialisatie:

Chronische pijnklachten

Whiplash

Fibromyalgie en reumatische klachten

Bij Revalidatiecentrum Haaglanden werken we met een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit (para)medische, wetenschappelijke en (arbeids)organisatorische professionals.

Wij hebben 20 jaar ervaring in resultaatgerichte re-integratie en staan bekend om onze persoonlijke betrokkenheid bij onze patiënten. Wij luisteren, prikkelen en beïnvloeden. Onze aanpak is laagdrempelig, persoonlijk en kleinschalig met een grote mate van professionaliteit en deskundigheid. Wij zijn een aanbieder met oog voor de interactie tussen gezondheid, leven en werk.

Meer informatie over de kenmerken, het vaststellen van en het beleid bij de verschillende typen SOLK? Klik hier


Je wordt als klant benaderd
en als individu behandeld.

Voor wie?

Onze patiënten hebben over het algemeen complexe en vaak samengestelde klachten (SOLK), die langer dan drie maanden aanhouden of een recidiverend karakter hebben. Deze klachten worden vaak multifactorieel bepaald.

Heeft uw patiënt last van aanhoudende duizeligheidsklachten?

En ondanks de goede zorg van behandelaren tot nu toe onvoldoende resultaat? Dan kan een multidisciplinaire behandeling via ons zusterbedrijf LENGG helpen. Deze bieden we aan als eerstelijnszorg waardoor een gedeeltelijke vergoeding van de behandeling mogelijk is. Meer informatie vindt u op de website van LENGG.

Patiënten kunnen bij ons terecht voor begeleiding bij de volgende diagnoses:

Bekkeninstabiliteit
Bekkenklachten
CANS
Chronische spit
Fibromyalgie
Hoofdpijn
Medisch onverklaarbare klachten

 

Nekklachten
Reuma
RSI
Rugklachten
Schouder-, arm-, pols- en handklachten
Status na hernia operatie
Whiplash
Functioneel Neurologische Stoornis

Persoonlijk, kleinschalig
en warm.

Toegangstijd polikliniek: maximaal 2.5 weekToegangstijd

Onze actuele wachttijden kunt u vinden op Zorgkaart Nederland via zorgkaartnederland.nl/wachttijden. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken."1

1 Zie ook de NZa-beleidsregel ‘Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw’ (TH/BR-025)

Weer grip op de klachten.

Het behandeltraject bestaat uit 3 fasen: 1. Pre-intake. 2. Diagnose. 3. Revalidatie.


1. Pre-intake.

We nemen graag de tijd om kennis te maken met uw patiënt en naar hem te luisteren om zo reële verwachtingen te kunnen geven over wat Revalidatiecentrum Haaglanden kan betekenen.

Tijdens de pre-intake bespreken we o.a.:

 • de doelstelling die uw patiënt voor ogen heeft
 • de werkwijze van Revalidatiecentrum Haaglanden, waaronder de verwachtingen en verplichtingen die we hebben
 • de interne en externe factoren die de motivatie van uw patiënt kunnen beïnvloeden.

Dit gesprek duurt 1-1½ uur en wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut of psycholoog. Op dit moment kunnen we binnen 17 dagen een afspraak maken voor de pre-intake.

2. Diagnosefase.

De diagnose fase heeft als doel de functiestoornis of functiebeperking, die leidt tot de problemen in het leven en/of werk van uw patiënt, te vinden en te benoemen om vervolgens de oplossingsrichting te formuleren.

Deze fase duurt 2-6 uur en wordt uitgevoerd door professionals van ons team ( (para)medici, gedragswetenschappers en/of een arbeids- en organisatiedeskundige).


3. Revalidatiefase.

Deze fase heeft als doel de oorzaak van de klachten van uw patiënt positief te beïnvloeden, met als resultaat dat deze weer beter kan participeren in leven en/of werk. De duur, intensiteit en aandachtsgebieden van deze fase bepalen we aan de hand van zijn individuele en specifieke situatie; uw patiënt krijgt advies en behandeling op maat. Daarbij maken we gebruik van de volgende modules.

 

De module fysieke training is opgebouwd uit individuele en groepsbegeleiding. Modules kunnen bestaan uit:

 • Conditie, kracht, stabiliteit en coördinatietraining
 • Testen en Meten
 • Fysieke coaching
 • Fysio-, hapto- en manuele therapie
 • Coaching op voeding

De begeleiding in tijd

 • Aanpassen naar: Een module fysieke training duurt over het algemeen tussen de 12-17 weken. In sommige specifiek gevallen wordt daarvan afgeweken.
 • Tevens is fysieke begeleiding nooit meer dan 2 keer per week.

Psychische begeleiding vindt plaats door middel van individuele gesprekken. De gesprekken geven inzicht in gedrag en handelen om te komen tot bewuste zelfsturing. We maken onder andere gebruik van cognitive gedragstherapie, lichaamsgerichte therapie, systemisch werk en diverse vormen van trauma begeleiding.

De begeleiding in tijd

 • Bij de intake bepalen we hoeveel uur begeleidingstijd er nodig is. Over het algemeen zetten we deze begeleiding 6 tot 15 uur in.

Voorwaarden

Wij bieden poliklinische revalidatieprogramma’s die in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Deze programma’s bieden wij aan voor patiënten met chronische klachten. De zorgverzekeraar hanteert als regel dat patiënten bij ons terecht kunnen wanneer ze minstens drie maanden klachten hebben.

Verwijzing

Als huisarts, bedrijfsarts of behandelend specialist kunt u uw patiënten naar ons doorverwijzen.

Indien aanwezig, ontvangen wij graag een behandelverslag over uw patiënt. Met deze achtergrondinformatie kunnen wij uw patiënt beter van dienst zijn.

Kosten van behandeling

Zorg bij Revalidatiecentrum Haaglanden wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Op deze zorg is een wettelijk eigen risico van toepassing. Heeft de patiënt een vrijwillig hoger eigen risico? Dan is dit uiteraard van toepassing.


Re-integratie

Wanneer uw patiënt een arbeidscontract heeft of om een andere reden terug wil keren in het arbeidsproces, adviseren wij om gebruik te maken van de diensten van LENGG. Door de samenwerking met LENGG kunnen we zorg en re-integratie zorgvuldig op elkaar afstemmen. Zo behouden we de unieke werkwijze van Revalidatiecentrum Haaglanden, die we combineren met de voordelen die een re-integratiemodule met zich meebrengt. De zorgverzekeraar vergoedt de zorg, de werkgever investeert in de re-integratie.


Deskundig en professioneel.

Revalidatiecentrum Haaglanden bezit keurmerk voor kwaliteit en patiëntveiligheid

Revalidatiecentrum Haaglanden en Revalidatiecentrum Drechtsteden zijn onderdeel van LENGG en sinds 2018 in het bezit van het certificaat NEN-EN 15224. Het kwaliteitssysteem voldoet aan de eisen waardoor patiënten en zorgverzekeraars van ons revalidatiecentrum gegarandeerd zijn van onze kwaliteit.

De NEN-EN 15224 is de Europese norm voor kwaliteitsbeheersing in de zorg en wordt ook wel de ISO voor de zorg genoemd. In deze norm zijn aanvullende eisen gesteld ten opzichte van de ISO 9001 om daarmee beter te passen bij de kenmerkende aspecten van de zorg. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsbeheersing.


Wat zijn de voordelen voor u?

 • Onze bedrijven staan voor zorgkwaliteit en patiëntveiligheid
 • We bieden voortdurend zorg die voldoet aan de eisen van de verschillende instanties die toezien op naleving van wet- en regelgeving zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Onze zorg is aantoonbaar op orde


Samen maken we het verschil.

Locatie

Revalidatiecentrum Haaglanden in gevestigd aan de J.L. van Rijweg 129 in Zoetermeer op de 2e etage van kantoorgebouw Soeterweijde. Rijdend op de Afrikaweg neemt u de afslag naar de van Leeuwenhoeklaan. Ons witte pand vindt u op de hoek bij de eerste rotonde aan de linkerhand. Gratis parkeren voor de deur. De tram vindt u op respectievelijk 400 en 750 meter van halte Centrum West en Dorp. Ons gebouw is goed toegankelijk voor (minder) validen.

Revalidatiecentrum Haaglanden

Contact

Voor direct contact kunt u ons direct bellen op (079) - 20 02 020.

Locatie

Adres:
J.L. van Rijweg 129, 2713 HZ Zoetermeer

Telefoon:
(079) - 20 02 020

E-mail:
post@rc-h.nl
Patiënt verwijzen

Of u nu huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist bent, Voor een poliklinische revalidatiebehandeling bij Revalidatiecentrum Haaglanden heeft uw patiënt een verwijzing van u nodig.

Om direct te verwijzen klikt u op de onderstaande knop.